Site Loader
Träna på språk genom att skriva ner sångtexten samtidigt som du ser en musikvideo. Eftersom det finns olika svårighetsgrader passar Lyricstraining i många olika årskurser. Sajten finns på många olika språk, bland andra engelska, franska, spanska, italienska och tyska. Man kan välja att antingen skriva själv eller välja rätt alternativ av flervalsfrågor.