Bakgrund

Jag studerade lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet vid Karlstads universitet och jag har arbetat både på grundskolan och gymnasiet som lärare i engelska och religionskunskap.

2012 påbörjade jag min forskarutbildning vid forskarskolan CUL (Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning) vid Göteborgs Universitet och 2015 var jag klar med min licentiatexamen.

Erfarenhet

Högskolan Dalarna

Universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning

På Högskolan Dalarna arbetar jag med kurser på lärarutbildningen, framförallt inom kompletterande pedagogisk utbildning, engelskdidaktik och handledning och examination av examensarbeten. Förutom undervisning arbetar jag med pedagogisk utveckling och leder just nu ett projekt med fokus på högskoledidaktisk kompetensutveckling för akademin Humaniora och medier. 

Bilden visar ett omslag med texten "Utbildning & Lärande". Bakgrunden tonar från lila till blå och i övre högra hörnet syns logotypen för Högskolan Dalarna.
Det första numret av tidskriften som jag arbetade med.

Eftersom jag också arbetar mycket med digitala verktyg i min undervisning har jag en del av min tjänst inom NGLC och arbetar riktat mot lärare för att hjälpa till med didaktisk användning av de olika verktyg vi har på högskolan. 

Jag är teknisk redaktör för den vetenskapliga tidskriften Utbildning & Lärande vilket innebär att jag sätter ihop själva numret av tidskriften och skapar layouten på våra digitala nummer.


Backafors Resursskola

7-9 lärare i engelska, religionskunskap, historia och samhällskunskap

Backafors Resursskola är en liten 7-9 skola för elever med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här arbetade jag som ämnesansvarig i engelska och SO-ämnen och undervisade i engelska, religionskunskap, historia, och samhällskunskap. Jag var också IT-ansvarig på skolan.

Mora Gymnasium

På St Mikaelsskolan i Mora (numera Mora Gymnasium) undervisade jag i engelska på framförallt Bygg- och Anläggningsprogrammet, Estetiska programmet och ekonomiprogrammet. 

Vänersborgs Kommun

Under lärarutbildningen genomförde jag min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg. Det var också här jag fick min första anställning efter examen. Jag började undervisa i engelska på Bygg- och anläggningsprogrammet och senare även i svenska på Vård- och omsorgsprogrammet. 


Examina


Filosofie licentiatexamen i ämnesdidaktik med inriktning engelska

Göteborgs Universitet

Forskarutbildning

Under mina forskarstudier tillhörde jag forskarskolan CUL (Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning). Min licentiatuppsats fokuserade på yrkesanpassning av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. 

Lärarexamen mot grundskolans senare år och gymnasiet, engelska och religionskunskap

Karlstads Universitet

Omslaget på C-uppsatsen
Examensarbetet ”Is the Mazār a Meeting Place for Multi-culture? A Study of Yakub Shahīd Mazār”.

Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och gymnasieskolan

270 hp

2011

Wall of wishes at the Yakub Shahīd Mazār.
Yakub Shahīd Mazār. De fastknutna banden representerar önskningar eller böner.

Lärarprogrammet läste jag vid Karlstads Universitet, och som en del av mina studier genomförde jag en utbytestermin i Varanasi, Indien. Där skrev jag mitt examensarbete i religionskunskap om sufism och hur en Mazar blir en mötesplats för både hinduer och muslimer.


Övriga kurser och utbildningar

Högskolan Dalarna

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning I,
avancerad nivå

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning II,
avancerad nivå

7,5 hp

7,5 hp

2016

2017


Uppsala Universitet

Hindi A

Introduktion till Hindi

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi I

Indiens religioner, historia och kulturhistoria 

30 hp

15 hp

7,5 hp

7,5 hp

7,5 hp

2009

2009

2009

2017


Jag läste två kurser hindi på distans när jag studerade i Indien. Planen var att läsa klart den sista delkursen när vi kom hem igen, men då gavs kursen bara på campus. 2017 bestämde jag mig för att äntligen läsa den där sista delkursen, så därför är det ett glapp på 8 år mellan de olika kurserna. Jag tycker om att göra klart saker jag påbörjar.


Karlstads Universitet

Språkvetenskapliga teorier, avancerad nivå

Skissteknik med modellstudier

Vetenskap och tro

15 hp

7,5 hp

7,5 hp

2011

2010

2008